Ważne adresy i telefony

Telefony alarmowe

  • Policja - 997
  • Straż pożarna - 998
  • Pogotowie ratunkowe - 999
  • Straż miejska - 986
  • Pogotowie drogowe - 9633
  • Pogotowie komunikacji miejskiej - 995
  • Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994
  • Pogotowie gazowe - 992
  • Pogotowie energetyczne - 991
  • Pogotowie ciepłownicze - 993

Służba Dyżurna Miasta - 9656

Instytut ,,Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20
Kliniki i poradnie specjalistyczne przyjmują pacjentów zgodnie z wcześniej umówionymi terminami. Pacjenci kwalifikowani są do leczenia na podstawie nadesłanego wcześniej skierowania oraz dokumentacji. Pacjenci mogą również podjąć leczenie w wyniku bezpośredniej telefonicznej interwencji lekarza prowadzącego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://www.czd.waw.pl tel. (0-22 815-70-00),

Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42
W ramach poszczególnych Klinik funkcjonują specjalistyczne poradnie udzielające porad i prowadzące badania diagnostyczne. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.ikard.pl, tel. (0-22 815-20-00), Izba Przyjęć tel.(0-22 343-41-00)

Międzyleski Szpital Specjalistyczny
ul. Bursztynowa 2
Świadczy usługi z zakresu lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnego, specjalistycznego, podstawowej opieki zdrowotnej, diagnostyki i rehabilitacji. Na terenie szpitala Izba Przyjęć przez całą dobę świadczy usługi w zakresie pomocy doraźnej, tel.(0-22-47-35-33-83). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.mssw.pl
tel: (0-22 47-35-33-83).

Nocna i świąteczna wyjazdowa pomoc lekarska (pediatryczna i internistyczna) świadczona jest przez SZPZLO Warszawa-Wawer.
ul. Żegańska2C, tel: 0-22 615-78-76

Nocna i świąteczna wyjazdowa pomoc lekarska Falck Medycyna w Warszawie
tel. 022 888 29 20