Władze spółdzielni

Zarząd:

  • Grażyna Hrycan – Prezes Zarządu
  • Ewa Wyrzykowska – Zastępca Prezesa Zarządu
  • Jolanta Idzikowska - Członek Zarządu

Posiedzenia Zarządu MSM „ZWAR” odbywają się w każdy czwartek, w godz: 15.00 – 18.00

Rada Nadzorcza:

  • Artur Jaczewski - Przewodniczący
  • Beata Fijałkowska - Wiceprzewodnicząca
  • Anna Kulig-Kochan - Sekretarz
  • Henryk Woltersdorf - Członek
  • Dominik Sierociuk- Członek
  • Katarzyna Jacewicz - Członek
  • Krystyna Grzybowska - Członek